CR弥次喜多3 喜多八バージョン パチンコ

メーカー 奥村
導入開始日 2010年1月30日
  • 基本
    スペック