PA咲-Saki-阿知賀編 99バージョン パチンコ

タイプ ライト(確変)
メーカー 三洋
導入開始日 2019年12月2日
 • 基本
  スペック
 • 演出
 • かんたん
  初打講座
 • 大当り割合
 • ボーダー
  ライン