P咲-Saki-阿知賀編 役満GOLDバージョン パチンコ

タイプ ミドル(確変)
メーカー 三洋
導入開始日 2019年6月3日
 • 基本
  スペック
 • 演出
 • かんたん
  初打講座
 • 大当り割合
 • ボーダー
  ライン