P咲-Saki-阿知賀編 役満GOLDバージョン パチンコ

タイプ ミドル(確変)
メーカー 三洋
導入開始日 2019年6月3日
  • 基本
    スペック
  • かんたん
    初打講座
  • 大当り割合
  • ボーダー
    ライン
更新情報
大当り図柄 (最終更新日 2019年8月27日)