P咲-Saki-全国編 パチンコ

タイプ ミドル(1種2種混合)
メーカー 三洋
導入開始日 2023年9月4日
 • 基本
  スペック
 • 演出
 • かんたん
  初打講座
 • 大当り割合
 • ボーダー
  ライン