CRJ-RUSH2 HSJ パチンコ

メーカー ジェイビー
導入開始日 2013年1月28日
  • 基本
    スペック
  • 演出