CRイタズラなKiss KRX+ パチンコ

メーカー エース電研
導入開始日 2010年6月4日
  • 基本
    スペック
  • 演出